enEnglish
faفارسی

وظایف و اختیارات پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد

پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، می‌بایست با همکاری سایر دستگاه‌های استان و مشارکت مردم و جامعه محلی، به پیگیری موارد زیر در ارتباط با عرصه و حریم میراث جهانی شهر تاریخی یزد بپردازد:

 • آموزش و اطلاع‌رسانی
 • اطلاع‌رسانی، معرفی و آموزش عمومی درباره شهر تاریخی؛
 • تدوین برنامه و هماهنگی آموزش جامعه محلی؛
 • تدوین برنامه و سرفصل آموزشی و هماهنگی برگزاری دوره آموزشی برای کنشگران عرصه شهر تاریخی(ناظران، اعضای یگان حفاظت، استادکاران، مهندسان مشاور و…) در زمینه‌های علمی و اجرایی؛
 • آموزش نیروهای کارشناسی به منظور پیشبرد فعالیت‌های پایگاه میراث جهانی.
 • پژوهش و مستندنگاری
 • حمایت و هدایت پژوهشگران در پیشبرد فعالیت‌های پژوهشی؛
 • انجام طرح‌های پژوهشی اعم از کتابخانه‌ای و میدانی؛
 • جمع‌آوری، بررسی و طبقه‌بندی اطلاعات گردآوری‌شده در خصوص شهر تاریخی یزد؛
 • ایجاد ارتباط با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، انجمن‌ها و… به منظور تبادل و اشتراک اندیشه‌ها، تجربه‌ها و… .
 • پایش و برنامه‌دهی
 • تهیه گزارش ادواری یونسکو؛
 • تدوین و بازنگری ساختارها، سازوکارها، ضوابط، دستورالعمل‌ها، الگوها و…؛
 • بررسی و اعلام نظر درباره طرح‌ها و برنامه‌های عرصه و حریم شهر تاریخی یزد و همچنین طرح‌ها و برنامه‌های تأثیرگذار بر شهر؛
 • پایش و مستندسازی کلیه اقدام‌های در حال برنامه‌ریزی و اجرای شهر تاریخی و به‌روزرسانی نقشه‌های شهر تاریخی در دوره‌های زمانی مشخص؛
 • تهیه طرح و برنامه برای عرصه شهر تاریخی در موارد مورد نیاز.

در پلان مدیریت مصوب کمیته میراث جهانی (یونسکو) جهت ایجاد مدیریت هماهنگ و واحد شهر تاریخی یزد، پایگاه میراث جهانی وظیفه برقراری ارتباط، پایش و کنترل اقدامات، همچنین ارسال گزارشات مربوطه را بر عهده دارد. در این راستا کمیته فنی متشکل از نمایندگان نهادها و ذینفعان اصلی شهر تاریخی در نظر گرفته شده که در قالب گروه های تخصصی برای شناسایی، مطالعه، نظارت و پایش تحولات و پروژه های مختلف، اقدام نموده و گزارشات مربوطه از طریق دفتر مستقر در پایگاه شهر تاریخی یزد به کمیته جهانی ارسال خواهند گردید. لذا پایگاه مسئولیت برگزاری جلسات این کمیته ها و سازماندهی نظارت بر حفاظت از شهر تاریخی را بر عهده دارد.

کمیته‌ها و کارگروه‌­ها:

کمیته فنی متشکل10 عضو است که 9 کارگروه تحت نظر آن فعالیت می­کنند. اعضای ساده و قانونی کمیته فنی از کارشناسان پیشنهاد شده و معرفی شده توسط پایگاه شهر تاریخی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد انتخاب می گردند و توسط معاون میراث فرهنگی منصوب می شوند. این کمیته حداقل 6 جلسه مهم در هر سال برگزار می کند.کمیته راهبردی هر 5 سال یک بار از مقامات پیشنهاد شده توسط معاون میراث فرهنگی انتخاب می شود و سپس توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور منصوب شود. کمیته حداقل 2 جلسه مهم در طول یک سال برگزار می کند.

اعضا کمیته راهبردی

 1. استاندار یزد
 2. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد
 3. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد
 4. مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد
 5. مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد
 6. رئیس شورای شهر یزد
 7. شهردار یزد
 8. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد
 9. رئیس دانشگاه یزد
 10. نمایندگان شورای محلات و بازار
 11. دکتر محمد حسن پاپلی، جغرافیدان
 12. حسین مسرت، محقق و پژوهشگر
 13. کاظم ماندگاری، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
 14. سید عباس یزدانفر، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
 15. محمدرضا اولیاء، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

اعضای کمیته فنی:

 1. مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد
 2. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد
 3. مسئول دفتر فنی پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد
 4. مسئول بخش آموزش و پژوهش پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد
 5. کارشناس مرمت بنا
 6. کارشناس مرمت آثار
 7. کارشناس باستان شناسی
 8. 3 نفر از هیئت علمی دانشگاه در رشته های مرتبط