enEnglish
faفارسی

برای ارتباط با مدیریت فرم ذیل را تکمیل نمایید،پس از بررسی با شما تماس خواهیم گرفت.

شماره تماس با پایگاه:

035- 36217070 & 035- 36219090

نشانی پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد:

یزد، خیابان مسجد جامع، انتهای بازارچه صراف‌ها، خانه تاریخی شکوهی

رایانامه:

Yazd.whb@gmail.com