enEnglish
faفارسی

برچسب خورده: بازخوانی تاریخ شهر یزد

گزارش نشست یک روزه پایگاه‌های میراث جهانی و میراث فرهنگی کشور حفاظت از ارزش‌های شهر تاریخی یزد، وظیفه اصلی پایگاه میراث جهانی نشست یک روزه پایگاه‌های میراث جهانی و میراث فرهنگی کشور در 25 … ادامه مطلب