enEnglish
faفارسی

برچسب خورده: کتابچه راهنمای مردمی

گزارش نشست یک روزه پایگاه‌های میراث جهانی و میراث فرهنگی کشور حفاظت از ارزش‌های شهر تاریخی یزد، وظیفه اصلی پایگاه میراث جهانی نشست یک روزه پایگاه‌های میراث جهانی و میراث فرهنگی کشور در 25 … ادامه مطلب

مدیر پایگاه میراث فرهنگی استان یزد، با اشاره به ضرورت ارتقای سطح آموزش مردمی به ویژه ساکنین بافت تاریخی از نحوه نگهداری بافت، گفت: کتابچه راهنمای مردمی به منظور اطلاع رسانی به ساکنین بافت … ادامه مطلب